Projektowanie

 • Projekty przebudowy dróg, ulic, parkingów, placów manewrowych w fazie projektów budowlanych, wykonawczych.
   
 • Przedmiary robót wraz z kosztorysami inwestorskimi.
   
 • Sporządzanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
   
  • Zbiorcze zestawienia kosztów inwestycji.
    
  • Dokumentacje branżowe: numeryczne mapy do celów projektowych, projekty podziałów działek, projekty branży zieleni, projekty sieci teletechnicznych, projekty oświetlenia dróg, skrzyżowań, projekty inżynierskie, (przepusty, mosty), projekty odwodnienia dróg (kanalizacji deszczowej), projekty sieci elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych, projekty sieci sanitarnej (przebudowy sieci gazowej, wodociągowej, c.o.).
    

Informacje kontaktowe

HLD TRAFFIC Kraków
Telefon: +48 607 229 199
Email: kontakt@hldtraffic.com

HLD TRAFFIC Kraków

Pracownia inżynierska Kraków
mgr inż. Dawid Kozłowski  
Węgrzce Wielkie 883
32-002 Węgrzce Wielkie

E-mail: kontakt@hldtraffic.com
Telefon:  +48 607 229 199

Inżynieria komunikacyjna

Projekty inżynierii ruchu drogowego
HLD TRAFFIC